Styrelsen i SHRA-Malmö.

Ordförande:  Magnus Petersson   
Vice ordförande:  Ulla Peterson  
Sekreterare:  Fredrik Reichel   
Kassör:  Emma Rudnert  
Ledamot:  Petra Persson  
Ledamot:  Stefan Andersson  
Ledamot:  Linus Rudnert  
Suppleant:  Håkan Lindegren  
Suppleant:  Kent ”KP” Persson  
Suppleant:  Kim Nilsson  
     
Revisor:  Cecilia Lindegren  
Revisorsuppleant:  Jennie Serler  
     

Valberedning:
 Patrik Rudnert
Torbjörn Göransson
Torbjörn Ström
Sammankallande