Medlemsavgiften
                                            

Vid Årsmötet 2019 beslutades  det att medlemsavgiften ska höjas till 275 kr för enskild medlem och att familjemedlemskap kostar 375 kr.

Med familj menas personer som är folkbokförda på samma adress.

Medlemsavgiften sätts in på plusgirot 89 37 98-9 märk inbetalningen med Namn, personnummer samt mailadress.

Dessa uppgifter är väldigt viktiga för att ni registreras i Lots som det så vackert heter nu för tiden. LoTS=Licens-och tävlingssystem. Där kan du när som helst under året logga in och köpa din tävlingslicens.

Lots når man via www.sbf.se eller direkt på lots.sbf.se

Nytt för i år är att SBF har en app för att hantera licencerna. info om appen hittar du på SBF's hemsida.Därför är det viktigt att betala din medlemsavgift samt att du lämnar dina uppgifter så klubben kan registrera dig.