SHRA-MALMÖ - SVERIGES ÄLDSTA DRAGRACINGKLUBBSTYRELSEN

Vid årsmötet som hölls på Scandic Sege i Malmö, lör den 30/1 2016, tillsattes följande styrelse:

Ordförande: Magnus Petersson
Administratör: Karin Glanby
   
Ledamöter: Håkan Lindegren
  Emma Rudnert
  Conny Christensson
  Ingemar Svensson
  Dennis Glanby
  Kent "KP" Persson
   
Suppleanter: Robert Palsund
  Michael Malmgren
  Fredrik Reichel
Revisor: Cilla Lindegren
Rev. Suppleant: Jennie Serler


MEDLEMSKAP

Medlemskap i SHRA-Malmö 2016
Medlemsavgift: 250:- /person
Familj (Samtliga boende på samma adress): 350:-/år

Plusgiro: 893798-9 Märk inbetalningen med namn, personnummer och mailadress.KONTAKT

SHRA-Malmö
Västra Skrävlingevägen 89
212 34 Malmö
shramalmo@gmail.com